Regionalny oddział w Legnicy

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Legnicy

ul. Pocztowa 7/15
59-220 Legnica
tel. 538 223 179
e-mail: legnica@pibr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl


Logo PIBR Przejdź do strony PIBR