Regionalny oddział w Legnicy

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Legnicy

ul. Jerzego Libana 5
59-220 Legnica
tel./fax: 76 866 05 72
e-mail: legnica@pibr.org.pl
Skrytka pocztowa numer 305

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl


Logo PIBR Przejdź do strony PIBR