Regionalny oddział w Legnicy

O oddziale

Regionalne oddziały PIBR powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) z 20 czerwca 1992 r. Stanowi ona, że regionalne oddziały powstaną w miejscowościach, w których znajdują się siedziby Okręgowych Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i obejmować będą biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego SKwP.

Regionalne oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

Od chwili powstania do stycznia 2001 r. siedziba oddziału mieściła się w budynku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy ul. Najświętszej Marii Panny. Później przenieśliśmy się do wynajętych pomieszczeń w budynku przy ul. Libana 5 a następnie na ul. Pocztową 7/15, gdzie działamy do dzisiaj.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR