Regionalny oddział w Legnicy

Szkolenia

Dostępne szkolenia

Informacje dodatkoweSzanowni Biegli Rewidenci

 

Zarząd Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Legnicy

informuje, że w okresie październik/listopad 2022 r. organizuje obligatoryjne

doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów za 2022rok. 

Tematem szkolenia będą następujące moduły:

Temat seminarium

Moduł

Ilość godzin

Termin realizacji

Cena od 1 osoby zł

Wykładowca

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

23

 8

 08.10.2022

 320,00

Teresa Cebrowska

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

22

16

19-20.11.2022

 

560,00

Teresa Cebrowska

Identyfikacja oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia w świetle KSB

20

16

 

26-27.11.2022

560,00

Teresa Cebrowska

Zajęcia odbywać się będą w Centrum Konferencyjnym LETIA BUSINESS CENTER w Legnicy, ul. Rycerska 24 od godz. 9ºº.

 

Odpłatność uczestnika za szkolenie wynosi:

przy 40 godz. - 1.440,00 zł

   w tym

Moduł
20
  - 560,00 zł

Moduł 22  - 560,00 zł

Moduł 23  - 320,00 zł

 

Zgłoszenia na udział w szkoleniu prosimy składać na załączonym formularzu (PDF) wraz z wpłatą przelewem na konto:

BZ WBK I / O LEGNICA 63 1090 2066 0000 0001 1997 0590

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 r.

O zaliczeniu do grupy decydować będzie kolejność zgłoszeń pisemnych

(data stempla pocztowego).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod wyżej podanymi numerami telefonów oraz pod numerem 538 223 179, 723 097 696.

Jednocześnie informujemy, że biuro RO PIBR w Legnicy jest czynne w każdy

wtorek i piątek w godzinach: od 13.00 do 16.00.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 

 

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR