Regionalny oddział w Legnicy

Aktualności

6 września 2020 r.

październik/listopad 2020

Szanowni Biegli Rewidenci

 

Zarząd Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Legnicy

informuje, że w okresie październik/listopad 2020 r. organizuje obligatoryjne

doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów za 2020rok.

Tematem szkolenia będą następujące moduły:

Temat seminarium

Moduł

Ilość godzin

Termin realizacji

Cena od 1 osoby zł

Wykładowca

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

 

26.2020.R8

 

 

8

 

 

10.10.2020

 

 

280,00

 

Teresa Cebrowska

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

 

 

 

27.2020.RF.8

 

 

 

8

 

 

 

11.10.2020

 

 

 

 

280,00

 

 

Teresa Cebrowska

Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym.

 

 

 

28.2020.RF.8

 

 

 

8

 

 

 

17.10.2020

 

 

280,00

 

 

Teresa Cebrowska

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

 

17.2019.RF.16

 

16

 

7-8.11.2020

 

500,00

 

Władysław Fałowski

 Zajęcia odbywać się będą w Centrum Konferencyjnym LETIA BUSINESS CENTER w Legnicy, ul. Rycerska 24 od godz. 9ºº.

 

 

Odpłatność uczestnika za szkolenie wynosi:

przy 40 godz. - 1.340,00 zł

w tym Moduł 26.2020.R8 280,00 zł

Moduł 27.2020.RF.8 280,00 zł

Moduł 28.2020.RF.8 280,00 zł

Moduł 17.2019.RF.16 500,00 zł

 

Zgłoszenia na udział w szkoleniu prosimy składać na załączonym formularzu wraz z wpłatą przelewem na konto:

 

BZ WBK I / O LEGNICA 63 1090 2066 0000 0001 1997 0590

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r.

O zaliczeniu do grupy decydować będzie kolejność zgłoszeń pisemnych

(data stempla pocztowego).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod wyżej podanymi numerami telefonów oraz pod numerem 723 097 696.

Informacja o szkoleniu i karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.legnica.pibr.org.pl

Jednocześnie informujemy, że biuro RO PIBR w Legnicy jest czynne w każdy

wtorek i czwartek w godzinach: od 12.00 do 16.00.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR